Digital Platform Leader for Intelligent Enterprise
LOTTE INNOVATE đang dẫn đầu một cuộc cách mạng mới trong hệ sinh thái đám mây

được kiên cố hóa dựa trên kinh nghiệm SI đã tích lũy trên 20 năm.

Cloud Consulting
Chúng tôi giúp bạn thiết lập
chiến lược và lộ trình về Cloud
thông qua chẩn đoán dịch vụ
một cách hệ thống và PoC.

Cloud Build / Migration
Chúng tôi cung cấp môi trường
Cloud tối ưu bằng cách đề xuất
các chiến lược tùy chỉnh cho
hoạt động kinh doanh của từng
khách hàng.

Cloud Management
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ
được quản lý theo tiêu chuẩn áp
dụng hệ thống chứng nhận chất
lượng quốc tế.

Optimization
Chúng tôi hỗ trợ các lĩnh vực
công nghệ đa dạng như máy chủ
/ DBMS / phần mềm trung
gian / mạng khu vực.
ĐỐI TÁC TIN CẬY
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất dựa trên

kinh nghiệm đa dạng và trình độ chuyên môn cao.
Hybrid / Multi Cloud Adoption
AI & Machine Learning
Cloud Transformtion
Security
Data & Analytics
Digital Customer Experience
Giải pháp đa dạng
Chúng tôi cung cấp các giải pháp tùy chỉnh được tối ưu hóa cho từng lĩnh vực kinh doanh của khách hàng.
Khách hàng của chúng tôi
Tập đoàn Lotte đang sử dụng ổn định các dịch vụ đám mây trong các ngành công nghiệp khác nhau.